Anki Demred Klinga

Utvecklingsledare

Anki Demred Klinga

Utvecklingsledare

Talarinformation:

Anki Demred Klinga är grundskollärare i svenska, SO, musik och engelska. Numera arbetar hon centralt som utvecklingsledare i Ystads kommun. Anki har även skrivit boken #gilla_lära_språk, en digital bok om den tidiga språkutvecklingen.

Föreläsningar med Anki Demred Klinga