Anette Olin

Lektor

Anette Olin

Lektor

Talarinformation:

Anette Olin, lektor och ordförande i aktionsforskningskollegiet vid Göteborgs universitet.

Föreläsningar med Anette Olin