Kristina Alexanderson

Chef för Internet i skolan

Kristina Alexanderson

Chef för Internet i skolan

Talarinformation:

Kristina är utbildad gymnasielärare och arbetar nu som chef för Internet i skolan på Stiftelsen för Internetinfrastruktur och är huvudansvarig för att se till att skoltävlingen Webbstjärnan ska fungera och blir än bättre. Kristina är även Creative Commons Sveriges skolombudman, vilket innebär att hon på sin fritid arbetar med att sprida kunskap om Creative Commons. Kristina har även skrivit en fantastisk Internetguide som heter Källkritik på Internet, utgiven 2012.

Föreläsningar med Kristina Alexanderson