”You see, it’s some sort of a hook” – elever samtänker på engelska

04 Maj 2017
11.30-12.15
SAL E4

”You see, it’s some sort of a hook” – elever samtänker på engelska

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola

Vad kan elever lära sig om skrivande på engelska genom att samtala – eller samtänka – om kamraters texter? I min studie skriver högstadieelever olika typer av texter och bedömer kamraters texter för att utveckla sitt eget skrivande. Vilka delar av texterna talar de om? Hur enas de om vilken återkoppling kamraten ska få? Jag presenterar kamratbedömning som exempel på kollaborativt lärande i språkklassrummet och diskuterar mina resultat i relation till undervisning och lärande i språk.