Vem definierar eleven? – om elevers utanförskap och känslan av att få tillhöra och lyckas

04 Maj 2017
10.00-10.45
SAL M8

Vem definierar eleven? – om elevers utanförskap och känslan av att få tillhöra och lyckas

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola

Eleverna i särskolan bryter per definition normen för en skolelev. Jonas kommer att prata om synen på normalitet och funktion och vad det innebär för dig som lärare. I den här föreläsningen problematiseras synen på funktioner hos individer. Ett stort fokus kommer att läggas på inkludering och nyckelfaktorer för att lyckas med inkludering av alla elever, men elever i särskolan i synnerhet. Vad innebär det att lyckas? hur får eleverna som inte är vana att lyckas uppleva den känslan. Vidare kommer Jonas att utifrån sina elevers upplevelser beskriva hur det kan upplevas att gå i särskolan.