Vad tänker du att en förskola ska vara?

05 Maj 2017
11.15-12.00
SAL M4

Vad tänker du att en förskola ska vara?

Målgrupp: Förskola

Att ha en pedagogisk helhetsidé kan vara nyckeln till att få alla hjul att snurra i takt i förskolan. Genom att göra ställningstaganden kan oliktänkande som förhindrar utveckling bli synligt. Martina Lundström belyser genom att väva samman teori och praktik olika synsätt på förskolan och ger verktyg för hur man kan skapa en pedagogisk helhetsidé kring sin verksamhet.