Undervisning i matematik med fokus på förmågor – Fåtal platser kvar!

05 Maj 2017
09:00 - 10:30
SAL E8

Undervisning i matematik med fokus på förmågor – Fåtal platser kvar!

I läroplanen för matematik står det att undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla fem olika förmågor (sju på gymnasiet). Däremot framgår det inte hur detta ska gå till, annat än att undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt. I denna workshop presenteras undervisningsmetoder för att fokusera på två av förmågorna – problemlösning och begrepp – med hjälp av digital teknik.