Ta mer plats i klassrummet? Så kan du lyfta de blyga eleverna med IKT!

03 Maj 2017
13.00-13.45
SAL E4

Ta mer plats i klassrummet? Så kan du lyfta de blyga eleverna med IKT!

Målgrupp: Grundskola

“Du behöver ta mer plats i klassrummet…”. Hur många elever har inte fått höra det på utvecklingssamtalet? I den här föreläsningen får du konkreta tips och verktyg för hur du kan hjälpa de blyga eller oroliga eleverna– de som” inte tar för sig”– att vilja och våga utvecklas i en trygg miljö med respekt för deras personlighet. Hur hjälper, eller bedömer du en elev som inte vill redovisa muntligt? Vad säger Lgr 11? Hur kan IKT vara till hjälp? Vad är en IKT-ambassadör?