Strategisk kompetensutveckling inom IKT

05 Maj 2017
11.00 - 11.30
SAL M2

Strategisk kompetensutveckling inom IKT

Styrnings- och ledningsspåret

1-1 för elever, utbyggt nätverk och ny teknik i klassrummen. Men hur går man från teknik till pedagogik? I syfte att bättre utnyttja den teknik vi investerat i, höja lägstanivån och skapa en likvärdighet i personalens IKT-kunskaper har Skellefteå kommun under tre år haft en strategisk kompetensutveckling inom IKT. Vi har blandat kollegialt lärande med inköpta utbildare och gett stor frihet för personalen att själv styra över sin fortbildning. Resultatet är att vi tagit oss en bra bit på vägen från att fokusera på teknik till att skapa en delakultur där vi istället diskuterar IKT och pedagogik.