Slå era kloka huvuden ihop!

05 Maj 2017
10.00-10.45
SAL M6

Slå era kloka huvuden ihop!

Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap

Om värdet av att vara två pedagoger i klassrummet som tillsammans planerar och leder lärandet. Hur kan ett delat ledarskap bidra till elevers lärande och ökade möjligheter att differentiera/individanpassa undervisningen? Vilka vinster ser vi för det kollegiala lärandet och hur påverkas elevernas måluppfyllelse? Exempel från undervisning och organisatoriska förutsättningar. Två lärare i klassrummet – behöver det verkligen kosta mer?