Skriftspråkslärande i meningsfulla sammanhang

03 Maj 2017
13.00-13.45
SAL M8

Skriftspråkslärande i meningsfulla sammanhang

Målgrupp Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem

Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Men hur tar vi vara på barns språkliga erfarenhet? Arbetar vi med sådant som vi av tradition brukar arbeta med eller erbjuder vi miljöer där eleverna kan utforska och använda skriftspråket i meningsfulla sammanhang? Att bli skriftspråklig handlar om mer än att lära sig ett antal färdigheter. Genom att utgå från varje elevs intresse för att skapa mening genom skriftspråket, kan vi utforma en verksamhet som präglas av lust att lära.