Skatter, hemligheter och normbrytare – högläsning i praktiken

03 Maj 2017
14.15-15.00
SAL M1

Skatter, hemligheter och normbrytare – högläsning i praktiken

Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem och Grundskola

Skolan har en betydelsefull roll som en plats där alla barn och ungdomar får ta del av högläsning. Genom att väcka barns och ungdomars nyfikenhet på böcker och lust till läsning kan vi lägga en viktig grund för deras språk-, läs- och skrivutveckling. Skatter, hemligheter och normbrytare är en föreläsning om varför det är bra att läsa högt och hur man planerar och genomför högläsningen för att den ska bli så språkutvecklande som möjligt. Teori varvas med praktiska tips.