Så funkar det! – Digitala verktyg ur ett ämnesövergripande perspektiv

04 Maj 2017
11.30-12.15
SAL M6

Så funkar det! – Digitala verktyg ur ett ämnesövergripande perspektiv

Målgrupp: Grundskola

Konkreta exempel på hur ett reflekterande samt språkutvecklande arbetssätt i undervisningen kan ske, där kreativiteten flödar och förmågorna är i fokus via olika digitala verktyg. Ett arbetssätt som inkluderar och motiverar eleverna. #storyfication #åretslärresurs #språkutvecklandearbetssätt #minecraft #programmering