Programmering i våra grundskolor: vad, vem, hur och varför?

03 Maj 2017
15.30-16.15
SAL E4

Programmering i våra grundskolor: vad, vem, hur och varför?

Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem och Grundskola

Vi kommer att presentera resultat från tre studier genomförda inom ramen för projektet Programmering Stockholm. Studierna, en kvantitativ och två kvalitativa, har syftat till att undersöka förutsättningar för att använda programmeringen i undervisningen och vilka argument, mål och hinder lärarna beskriver i relation till detta. Utifrån några exempel från vårt material kommer vi att diskutera vad lärande i programmering kan vara och vad detta kan betyda i relation till undervisning och skola.