Programmering i klassrummet

04 Maj 2017
11.30-12.15
SAL M8

Programmering i klassrummet

Målgrupp: Grundskola

Hur man, på ett lustfyllt och experimenterande sätt, kan stimulera elevernas intresse för skrivning och programmering genom webbverktygen Twine och Sctratch. Twine är en spelmotor gjord för textbaserade spel och interaktiv läsupplevelse. Genom olika programmeringskommandon och berättande text skapar eleverna berättelser som inte följer ett linjärt händelseförlopp. Scratch är ett programmeringsverktyg utarbetat av MIT. Där får eleverna, på ett logiskt sätt, lära sig programmeringens principer. Eleverna skapar egna projekt i form av filmer, spel och konst samtidigt som de övar på bland annat logiskt tänkande, problemlösning och samarbete. Eva och Urban berättar om hur de arbetar med dessa verktyg i årskurs 3 och 4.