Programmering i en kreativ förskola och skola

05 Maj 2017
11.30-12.15
SAL M6

Programmering i en kreativ förskola och skola

Målgrupp: Fsk, Fsk-klass och Grundskola

Hur kan vi arbeta med programmering med unga barn och elever så att det blir en kreativ syssla som också synkar mot läroplaner och skapar förståelse för den digitala samtiden? Föreläsningen tar upp konkreta exempel, material och arbetssätt hur vi gjort i vår kommun för att pedagog/lärare snabbt kan komma igång utan att själv ha programmeringsbakgrund.