Om du inte går till jobbet för att förändra världen – vad gör du då där?

04 Maj 2017
15.30-16.15
SAL M5

Om du inte går till jobbet för att förändra världen – vad gör du då där?

Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Ledarskap

Vilka är dina drivkrafter och hur tar du dig an ditt uppdrag? Eller hur kan vi ta oss an uppdraget – för undervisning och lärande måste vara ett tillsammansjobb! Svensk skola står mitt i sin största utmaning och att göra som vi alltid har gjort är inte ett alternativ. Det är hög tid att professionen visar vägen framåt – inte genom enkla svar utan genom att ställa rätt frågor! Jag vill både inspirera och kanske provocera dig att tänka om och tycka om vårt gemensamma uppdrag!