Ökad elevaktivitet i klassrummet med digitala verktyg

04 Maj 2017
10.00-10.45
SAL M3

Ökad elevaktivitet i klassrummet med digitala verktyg

I dagens moderna och digitala samhälle är det viktigt att ta vara på det analoga mötet – framför allt i lärandesituationer i det fysiska klassrummet. Hög elevaktivitet är en förutsättning för att kunna arbeta formativt. I den här föreläsningen beskrivs några enkla sätt som kan användas för att med hjälp av digitala verktyg stimulera och engagera eleverna och samtidigt höja elevaktiviteten i klassrummet.