Ny i förskolan – interkulturellt förhållningssätt

05 Maj 2017
11.30-12.15
SAL M5

Ny i förskolan – interkulturellt förhållningssätt

Målgrupp: Förskola och Fsk-klass

Inflyttningen till Sverige är idag stor, det innebär för många barn och deras vårdnadshavare att första kontakten med det nya samhället är via förskolan. Det ligger därför i tiden att arbeta med en interkulturell inriktning och ett främjande förhållningssätt. Genom att vara nyfiken på vilka erfarenheter som finns och genom att ge individen verktyg att förstå sina känslor och det sociala samspelet blir det lättare att ta till sig den nya miljön och kunskapen. Skapa den nya gemensamma kulturen med hjälp av läroplanen, förskolans miljö och i ett nära samarbete med barn och vårdnadshavare.