NU KÖR VI- förståelse och verklighet kommer närmre eleverna i grundsärskolan

03 Maj 2017
10.00-10.45
SAL M6

NU KÖR VI- förståelse och verklighet kommer närmre eleverna i grundsärskolan

Målgrupp: Fritidshem och Grundskola

Häng med på vår resa – från green screens till Den blå planeten! Du bjuds på konkreta exempel på hur verksamheten i Ystads grundsärskola och träningsskola utvecklats. Ystads grundsärskola har gjort en fantastisk resa de senaste åren. Tack vare digitaliseringen har varje elev fått ännu fler möjligheter till att lyckas. Sedan 2013 har digitala verktyg varit självklara inslag i skolans verksamhet för både personal och elever.