När skolan inte längre är en byggnad

03 Maj 2017
10.00 - 10.45
SAL M2

När skolan inte längre är en byggnad

Styrnings- och ledningsspåret

Om skolan följer med i digitaliseringen har vi snart digitala assistenter och robotar i skolorna, globalt utvecklade appar i stället för läroböcker och Pokemon Go-liknande spel i undervisningen. Men hur ska digitaliseringen av skolan gå till, hur ska framtidens skola utformas och av vem? Hur kan skolan åter bli ett avantgarde i samhällsutvecklingen som verkligen förbereder barn och ungdomar för framtiden?