Mötet med nyanlända

03 Maj 2017
10.00-10.45
SAL M1

Mötet med nyanlända

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola

Lyckad framtid för nyanlända börjar på första mötet. Därefter ska nyanlända få rätta resurser så att skolgången går smidigt. Alla resurser ska anpassas till individens behov. Det finns inte en enda lösning för alla nyanlända. Däremot finns det en hel del framgångsfaktorer som är viktiga för alla. I föreläsningen upplyser Tiia Ojala framgångsfaktorer som leder till framsteg hos varje nyanländ elev. Utgångspunkten i föreläsningen är Tiia Ojalas observationer och intervjuer med nyanlända som hon en gång själv undervisat.