Möjligheternas skola

04 Maj 2017
14.15-15.00
SAL M1

Möjligheternas skola

Målgrupp: Grundskola

Vi arbetar i en miljö under ständig förändring. Den fysiska miljön är fast i äldre lokaler med små möjligheter till förändring, skolans uppdrag förskjuts och förändras i en allt snabbare takt. Snabba möten och informationsutbyten skapar nya möjligheter. Hur skapar vi flexibilitet och närvaro i den fysiska så väl som den digitala lärmiljön. En skola där det digitala och analoga kompletterar varandra.