Minecraft som pedagogiskt verktyg

04 Maj 2017
14.15-15.00
SAL M4

Minecraft som pedagogiskt verktyg

Målgrupp: Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola

Datorspelande är en stor del av många elevers vardag. Om de inte spelar spel, så har de spel i tanken. Därför finns det en väldig kraft i att använda sig av spel i pedagogiken. Eleverna känner sig bekräftade i sitt intresse och det blir enklare för eleverna att ta till sig kunskap och skolan blir givande, rolig och kreativ. Ett spel som skapar dessa förutsättningar är Minecraft. Föreläsningen kommer handla och visa på praktiska exempel på hur man som pedagog kan använda spelet Minecraft i undervisningen. Genom att använda Minecraft kan elever nå mål, visa på förmågor och pedagoger kan skapa ett lustfyllt lärande och ett inkluderande klassrum utifrån en vetenskaplig grund.