Learning activity ett redskap för teoretiskt arbete

03 Maj 2017
15.30-16.15
SAL M8

Learning activity ett redskap för teoretiskt arbete

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola

Learning activity – lärandeverksamhet – utgör en speciell sociokulturell teori som har som mål att utveckla elevers teoretiska tänkande. Lärandeverksamheter förutsätter att elever bjuds in till ett teoretiskt arbete problemlösande arbete. I denna presentation ges exempel främst från matematik men med diskussion om hur lärandeverksamhet kan användas som redskap också i andra arbeten.