Lärandematriser; att få eleven att förstå

05 Maj 2017
13.00-13.45
SAL M6

Lärandematriser; att få eleven att förstå

Målgrupp: Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap

Hur kopplar jag kunskapskrav till uppgiften så eleven förstår? Hur formulerar jag progression så eleven själv kan ta nästa steg? Lärandematriser är matriser som utgår från lärande och eleven, inte bedömning. De skapas via kollegiala samtal och dokumenteras till undervisningsmaterial som ger eleven ökad förståelse, motivation och kontroll. Ihop med verktyget kunskapsöversikter och programvaran LMX underlättar och tydliggör de även för läraren, oavsett stadium.