Lärande för hållbar utveckling – en möjlighet till ett förändrat lärande

05 Maj 2017
10.00-10.45
SAL M4

Lärande för hållbar utveckling – en möjlighet till ett förändrat lärande

Målgrupp: Förskola, Förskoleklass

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och hav i obalans. Vi står inför stora utmaningar – Men stora utmaningar kan innebära stora möjligheter! Vi behöver tänka om och tänka nytt. Barnen behöver ges möjlighet att bygga en ny relation mellan människa och miljö. Det kan vi erbjuda dem i våra pedagogiska verksamheter genom såväl upplevelser och lärande ute i naturmiljö som genom digital teknik. Kreativitet, kritiskt tänkande och engagemang för en mer hållbar framtid – en ny kultur av lärande.