Kritiska faktorer och konkret stöd för dig som ledare i en digital värld

05 Maj 2017
13.30-14.00
SAL M2

Kritiska faktorer och konkret stöd för dig som ledare i en digital värld

Styrnings- och ledningsspåret

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i samhället fram till 2025 och vi behöver öka takt och kvalitet i införande och användande av digitala tjänster inom det offentliga. Så vilka förutsättningar behövs, vilka kritiska faktorer främjar digital utveckling? I SKL:s pågående program LEDA för smartare välfärd arbetar 20 kommuner tillsammans för att identifiera, beskriva och sprida just det här. Under seminariet får ni en inblick i arbetet, men även tips på annat stöd som finns för dig som förskolechef och rektor.