Konsument eller producent? – Om vikten av lärardriven forskning

05 Maj 2017
10.00-10.45
SAL M5

Konsument eller producent? – Om vikten av lärardriven forskning

Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola

Kompetensutveckling för lärare lyfts ofta upp som ett av de stora svaren på frågan om skolans utmaningar. Men är det verkligen kompetensutveckling som är lösningen? Ska lärare främst vara konsumenter av kunskap, eller kanske snarare producenter? Tankar lyfts om hur lärare, genom lärardrivna forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på undervisningsutveckling och ämnesdidaktik, kan vara med och bygga den vetenskapliga grunden och hur detta kan bli en naturlig del av skolans utvecklingsarbete.