JA MÅ DU LEVA!

05 Maj 2017
11.15-12.00
SAL M3

JA MÅ DU LEVA!

Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola

Förskolan har som uppdrag att förbereda våra små barn så gott det går inför steget upp till grundskolan och så vidare på resan. Men jag vill under min föreläsning sticka ut hakan och fundera tvärtom. Kanske är det grundskolan som behöver snegla mer på förskolan? För hur bibehåller vi leken, lusten och nyfikenheten? Hur väl värnar vi om våra barns naturliga låga som lyser i deras ögon? En energi som jag ofta möter just bland yngre barn men som ibland av någon anledning avtar hos många längre upp i åldrarna. Jag vill under min föreläsning tala om relationer, likavärde och kanske det viktigaste mötet vi står inför….det med oss själva.