Integrera, intressera och involvera genom IKT

04 Maj 2017
14.15-15.00
SAL M6

Integrera, intressera och involvera genom IKT

Målgrupp: Grundskola och Gymnasieskola

I mitt seminarium fokuserar jag på hur IKT kan integreras i undervisningen för att intressera och involvera eleverna. Jag pratar en hel del om digital återkoppling, hur man som lärare kan ge audiovisuell feedback till eleverna och kanske uppnå ”feedback heaven”. Vidare ger jag exempel på IKT i klassrumssituationer, hur lärare på ett enkelt och effektivt sätt kan engagera eleverna, visualisera deras reflektioner och idéer samt anpassa undervisningen till kunskapsnivån.