IKT-fritids möjligheter och utmaningar

03 Maj 2017
11.30-12.15
SAL E4

IKT-fritids möjligheter och utmaningar

Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem och Grundskola

Digitala medier utgör en stor del av barn och ungdomars sociala kultur. Barn och unga är både konsumenter och producenter på nätet och skillnaden mellan livet online och livet offline blir allt mindre. Vårt mediesamhälle ställer stora krav på att eleverna blir medvetna, källkritiska användare av Internet. Vi tar upp trender och fenomen på nätet och berättar om hur de populäraste sociala mötesplatserna fungerar. De berättar om hur man genom reflektion och samtal kan utveckla elevernas virtuella- och sociala kompetens.