IF PROGRAMMERING, THEN WHAT?

03 Maj 2017
11.15-12.00
SAL M3

IF PROGRAMMERING, THEN WHAT?

Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem och Grundskola

Programmering i skolan är ett hett ämne. Vad handlar det egentligen om? Är syftet med de nya läroplansförändringarna att vi ska utbilda framtida hackers? Är programmering i förskola och skola viktigt? If yes, then why? Anki Demred Klinga och Martin Ekholm, utvecklingsledare i Ystads kommun, resonerar kring svaret yes och ställer frågan: If viktigt, then hur? Anki och Martin kommer att berätta om Ystads förhållningssätt till programmering och ger konkreta exempel på hur det kan implementeras i elev- och barngrupp.

Denna föreläsning riktar sig till dig som är nybörjare och precis börjat jobba med programmering i din verksamhet eller som är nyfiken på att börja testa.