Hur gör man? – Estetiska uttryckssätt med nyanlända ungdomar

05 Maj 2017
11.30-12.15
SAL M1

Hur gör man? – Estetiska uttryckssätt med nyanlända ungdomar

Målgrupp: Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola

I mitt klassrum sitter gymnasieelever som har lite eller ingen skolerfarenhet sen tidigare. Det är få som vet om de kommer få stanna i Sverige. Hur motiverar och inspirerar jag dessa unga individer att fortsätta kämpa och utbilda sig? Och framför allt hur tar jag vara på deras resurser i min undervisning? Detta är frågor som ständigt finns i mina tankar när jag utvecklar mitt arbete. Följ med in i min undervisningsvärld där teater och film är viktiga delar för att ge eleverna rika möjligheter att få uttrycka tankar, åsikter och funderingar tidigt i sin svenska språkutveckling.