Hjärnans processer för inlärning och motivation

05 Maj 2017
13.00-13.45
SAL M4

Hjärnans processer för inlärning och motivation

Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola

Moderna hjärnavbildningstekniker ger oss inblick i hur kunskap lagras och används. Jag kommer att presentera studier om hur expertens hjärna signalerar information och vad som händer när vi lär oss något nytt. Forskningen visar att hjärnans processer effektiviseras när vi övar mycket och detta kan leda till långvariga förändringar i hjärnans utseende. Hur vi hanterar misstag och vilken typ av återkoppling vi får påverkar också prestationen. Att rikta uppmärksamheten mot uppgiften och minska fokus på oss själva är ett gynnsamt knep.