Grejen för dig!

04 Maj 2017
11.15-12.00
SAL M4

Grejen för dig!

Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola

I denna föreläsning så tittar jag lite djupare på VARFÖR de olika elementen i GOTD har visat sig så framgångsrika. Jag har botaniserat bland de bästa retorikerna och de mest framstående hjärnforskarna och försökt få svar på frågorna: Hur minns man bäst? Vilka rön inom hjärnforskning hjälper oss att optimera undervisningen? Hur når man fram till sina åhörare? Forskning – humor -och beprövad erfarenhet i en och samma gryta 🙂