Gamification – för att öka elevers engagemang och arbetsglädje

03 Maj 2017
11.30-12.15
SAL M5

Gamification – för att öka elevers engagemang och arbetsglädje

Målgrupp: Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola

Enligt statens medieråd spelar 81% av alla barn och ungdomar i Sverige spel. Spelens mekanik och design är konstruerade för att engagera. De verktygen kan plockas ur spelen och brukas för att motivera elever till att prestera bättre och få ett tydligare sammanhang i skolan. Metoden är också effektiv för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Gamification handlar inte om att spela spel utan om hur pedagogik och psykologi kan samspela för att öka engagemang och arbetsglädje i skolan.