För en faktabaserad världsbild (dag 1)

03 Maj 2017
10.00-10.45
SAL M3

För en faktabaserad världsbild (dag 1)

Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Studie- och yrkesvägledare

Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten har en världsbild baserad på dramatiska händelser och inte bygger på fakta. Utan en faktabaserad världsbild kommer nutida och framtida generationer fatta beslut baserade på missförstånd. Ett av vuxenvärldens och skolans huvuduppdrag är att ge unga människor en bild av världen som stämmer överens med verkligheten. I föreläsningen berättar Mikael Arevius och Olof Gränström om hur skolan kan ta sig an uppdraget att utveckla elevernas förståelse för världen, genom att…

förstå stora missförstånd och okunskap om världen idag

ge eleverna ramverk, modeller och berättelser som utvecklar elevernas faktabaserade världsbild

utveckla ett lärande som stärker elevernas kritiska tänkande och förmåga att resonera med stöd av fakta.