Flippad slöjd för ökat lärande

04 Maj 2017
13.00-13.45
SAL E4

Flippad slöjd för ökat lärande

Målgrupp: Fritidshem och Grundskola

För fyra år sedan började Leif att flippa sin slöjdundervisning och genom det förändrades samtalet i klassrummet. Diskussionerna gick från ”hur” till ”varför” och eleverna fick en ökad trygghet i sitt arbete där han också känner att han hinner möta varje elev under lektionen. I sin föreläsning visar han exempel på hur han använder film i sin undervisning. Han berättar även mer om andra digitala hjälpmedel som underlättar och ökar lärandet.