Flip the system – sätt läraren i toppen

05 Maj 2017
09.30 - 10.30
SAL M2

Flip the system – sätt läraren i toppen

Styrnings- och ledningsspåret

Flip the system – dags att vända upp och ned på pyramiden!

I den politiska debatten har skolan länge varit ett hett ämne. I takt med stora förändringar av skolsystemet och en tilltagande marknadsanpassning har förtroendet för utbildningsväsendet och lärarens professionella roll sjunkit.
Är det inte dags att placera lärare precis där de ska vara – vid rodret för utbildningssystemet? Daniel Sandin och Per Kornhall presenterar tankar ur en nyutkommen antologi om läraryrket och skolans styrning.