Flerspråkighet, alla barn, alla språk, alla dagar

05 Maj 2017
14.15-15.00
SAL M3

Flerspråkighet, alla barn, alla språk, alla dagar

Målgrupp: Förskola, Fsk-klass och Grundskola

Jag arbetar på Bosgårdens pedagogiska enhet i Mölndal. Vi arbetar aktivt med att lägga grunden till flerspråkighet hos alla barn på förskolan. Jag kommer inspirera åhöraren med konkreta exempel på hur man kan använda lärplattan som en pedagogisk verktyg för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för utveckling av flerspråkighet i förskolan. Jag berättar om hur den digitala världen ger oss möjligheten att främja, stimulera och inspirera till flerspråkighet i förskolan.