Finns det självlysande katter?

03 Maj 2017
11.30-12.15
SAL M1

Finns det självlysande katter?

Målgrupp: Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola
En föreläsning om källkritik och vikten av källkritiska färdigheter på nätet i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Kristina Alexanderson författaren till internetguiden Källkritik på internet kommer att ge dig exempel på hur du kan arbeta med internet och källkritik tillsammans med elever.