En verktygslåda för en faktabaserad världsbild – Fullbokad!

04 Maj 2017
14:30 - 16:00
SAL E8

En verktygslåda för en faktabaserad världsbild – Fullbokad!

Visste du att 91% av världens barn idag går i grundskolan? De flesta vet inte det. Vi har fakta på det! Workshopen ger dig en introduktion till Gapminders digitala och taktila utbildnings resurser. Redskap som ger en djupare förståelse för de stora missförstånd som dominerar vår världsbild men som också ger dig förmågan att utveckla och utbilda i en världsbild som baseras på fakta. Mer konkret som kommer du få möjlighet att lära dig använda verktyg som fördjupar din kunskap om världen och prova idéer om hur du kan arbeta med kollegor och elever för att sprida faktabaserad kunskap om världen.