En global och digital skola i världen för en skola i en globaliserad och digitaliserad värld

03 Maj 2017
15.30-16.15
SAL M3

En global och digital skola i världen för en skola i en globaliserad och digitaliserad värld

Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap
Vad har skolan för betydelse idag utifrån ett samhälls- perspektiv men även utifrån vuxna och barns synsätt – varför ska vi ha en skola och vad behöver den leverera? Är skolan reaktiv till eller proaktiv för samhällsutvecklingen? Och hur vågar vi tänka bort gamla strukturer, prova nytt och driva på skolutveckling? Lårmiljön som mer än möbler, ljud och ljus utan även värdegrund och organisation.

Peter berättar om en skola bortom 2,4,6 på SETT.  (Bokens två omslag, skolans fyra väggar, läroplanens sex timmar)