Eleverna glömmer det mesta av vad vi vill att de ska lära. Ska det fortsätta att vara så?

03 Maj 2017
14.15-15.00
Sal M6

Eleverna glömmer det mesta av vad vi vill att de ska lära. Ska det fortsätta att vara så?

Skolans so- och no-relaterade ämnesundervisning borde resultera i bestående ämneskunskaper hos eleverna eftersom de utgör grunden i ett kritiskt förhållningssätt till händelser och fenomen i omvärlden. Istället lämnar undervisningen endast fragmentariska minnen hos eleverna. Jag ställer mig frågan om det behöver vara så. I föreläsningen försöker jag utifrån vad vi vet om hur människor lär ämneskunskap peka ut några grundläggande riktlinjer till en undervisning som kan skapa en bestående bildning hos eleverna.