Digitalt berättande ur ett specialpedagogiskt perspektiv

03 Maj 2017
11.30-12.15
SAL M8

Digitalt berättande ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Målgrupp: Fsk-klass och Grundskola

Skoldatateket Stockholm har under flera år stöttat stadens grundskolor i arbetet med digitalt berättande, ett arbetssätt som har stor betydelse för elevers lärande. Du kommer att få ta del av konkreta exempel där en Ipad särskilt har gjort skillnad för elever i läs-och skrivsvårigheter och för elever med annat modersmål. Du får också se smarta funktioner och verktyg som bidrar till ökad självständighet och möjliggör alternativa sätt att ta till sig och visa kunskap.