Digital transformation ur ett strategiskt ledarperspektiv

05 Maj 2017
14.15-15.00
SAL M8

Digital transformation ur ett strategiskt ledarperspektiv

Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap

Digitaliseringen av vårt samhälle är ett faktum och ses av många som en möjlighet för en bättre skola; nu och i framtiden. För att utveckla den digitala kompetensen så har vi skapat förutsättningar för ett systematiskt kollegialt lärande med fokus på goda exempel och erfarenhetsutbyte. Vi kommer under vår föreläsning ge exempel på det strategiska ledarskapet som nämns som framgångsfaktorer i olika rapporter rörande skolans digitalisering. Alla gamla sanningar är slut – och det hela har faktiskt bara börjat!