Digital teknik och undervisningsmetoder

04 Maj 2017
13.00-13.45
SAL M4

Digital teknik och undervisningsmetoder

Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola

När datorerna kommer in i våra klassrum uppstår frågan hur och varför tekniken ska användas i undervisningen. Dessa frågor pekar på ett gyllene tillfälle att presentera och sprida olika sätt att undervisa på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Föreläsningen kommer att röra sig runt frågan hur digital teknik kan användas för att stötta och utveckla lärarens undervisning.