De vanligaste utmaningarna i bedömningen

03 Maj 2017
10.00-10.45
SAL M5

De vanligaste utmaningarna i bedömningen

Målgrupp: Grundskola, Gymnasieskola

Kan man bedöma en text som inte skrivits för hand utan på dator med hjälpmedel? Kan jag pysa lite i uppgiften? Hur kan man få till en likvärdig bedömning och betygsättning mot nationella krav som ska gälla alla och samtidigt organisera för en undervisning som möter alla elever där de är? I min föreläsning tar jag upp de vanligaste frågorna som jag har mött kring bedömning och betygssättning och resonerar kring dem utifrån ett inkluderingsperspektiv.