De är vår framtid! Hur man upptäcker särskilt begåvade elever

04 Maj 2017
15.30-16.15
SAL M1

De är vår framtid! Hur man upptäcker särskilt begåvade elever

Målgrupp: Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola

Sverige utmärker sig genom att exportera Nobelpriset, otaliga innovationer och författarunder. Samtidigt visar studier att elever med högst begåvning mår sämst i svensk skola, trots att de har rätt till ledning och stimulans enligt den nya skollagen. Anledningen är att skolan sällan vet vilka dessa elever är, vilket gör att många faller ur. Intelligenta, innovativa och kreativa elever är ju vår framtid! Allt som behövs är ett par nya glasögon. Den här föreläsningen bjuder på en första slipning, så att skolan kan börja upptäcka särskilt begåvade/särbegåvade elever.